O nas

Głównym celem „Klastra Ratownictwa, Bezpieczeństwa, Ochrony Ludności i Środowiska Naturalnego” jest wspieranie integracji jego Członków w zakresie kreowania i realizacji projektów inwestycyjnych i biznesowych,

a także dążenie do ciągłego rozwoju kompetencji i wdrażania najnowszych technik w sektorze ratownictwa, bezpieczeństwa, ochrony mienia, ludności i środowiska naturalnego.

Cel strategiczny to rozwój infrastruktury i wzbogacenie wiedzy oraz transfer doświadczeń między uczestnikami Klastra, w celu doskonalenia rozwiązań z zakresu ratownictwa, bezpieczeństwa, ochrony mienia, ludności i środowiska naturalnego.

Szczegółowymi zadaniami Klastra są:

  • wspieranie Członków Klastra: przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, uczelni wyższych, centrów badawczo-rozwojowych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz innych podmiotów otoczenia biznesu, działających w sektorze ratownictwa, bezpieczeństwa, ochrony mienia, ludności i środowiska naturalnego poprzez nawiązanie stałej współpracy opartej na transferze wiedzy, technologii i innowacyjnych rozwiązań pomiędzy członkami Klastra;
  • zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym: współpraca między uczelniami a przedsiębiorcami;
  • tworzenie warunków do transferu technologii i tworzenie innowacyjnych produktów przez przedsiębiorców działających na obszarze Klastra;
  • promocja innowacji i nowych technologii w sektorze ratownictwa, bezpieczeństwa, ochrony mienia, ludności i środowiska naturalnego;
  • tworzenie warunków do rozwoju technologii przez współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo badawczymi, a także służbami służbami: ratownictwa, bezpieczeństwa, ochrony mienia, ludności i środowiska naturalnego;
  • tworzenie centrów szkoleniowych i/lub laboratoryjnych, organizacja wysokospecjalistycznych szkoleń, organizacja poligonów tematycznych;
  • stworzenie platformy współpracy dla Członków Klastra w celu realizacji wspólnych projektów.

Członkowie Klastra

Akademia Morska w Gdyni www.am.gdynia.pl   Akademia Morska w Gdyni jest największą akademicką publiczną uczelnią morską w Polsce i w Europie, kształcącą od 1920 roku oficerów floty handlowej i kadry menedżerskie dla lądowego zaplecza gospodarki morskiej. Studia stacjonarne i niestacjonarne odbywają się na czterech Wydziałach: Nawigacyjnym, Mechanicznym, Elektrycznym oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Akademia prowadzi kształcenie studentów na 7 kierunkach studiów. Absolwenci, kształcąc się w systemie jedno lub dwustopniowym, uzyskują dyplom w 42 specjalnościach. Ponadto, specjalność „inżynieria eksploatacji instalacji przemysłowych” od 12 lat jest wspólnie prowadzona z Hochschule Bremerhaven, a absolwenci uzyskują, obok polskiego, również niemiecki dyplom magistra inżyniera. Programy kształcenia spełniają zarówno krajowe standardy nauczania, jak również międzynarodowe standardy kształcenia kadr morskich, określone przez wymagania Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO.     Akademia Techniczno-Humanistyczna info.ath.bielsko.pl   Akademia Techniczno Humanistyczna jest jedyną Państwową Akademicką Uczelnią publiczną na Podbeskidziu. Na 5 wydziałach Uczelnia prowadzi 17 kierunków studiów na studiach I stopnia (licencjackich i inżynierskich), II stopnia (magisterskich) i III stopnia (doktoranckich) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (wieczorowym lub zaocznym). Organizuje liczne studia podyplomowe, szkolenia oraz konferencje nie tylko w kraju, ale także za granicą, dzięki czemu liczne grono studentów może korzystać z kształcenia międzynarodowego. Bierze udział w wielu projektach ogłaszanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Swoim szybkim rozwojem przyciąga grono młodej Inteligencji. Współpracuje z zakładami przemysłowymi na terenie całego kraju oraz z firmą FIAT poprzez zakład FIAT Auto Poland w Tychach.     Bezalin S.A. www.bezalin.com.pl   BEZALIN S.A. jest liderem na krajowym rynku technicznych wyrobów włókienniczych i pożarniczych. Łączy tradycję z nowoczesnością. Jego produkty odznaczają się wysoką jakością oraz estetyką, o którą nieustannie dba wykwalifikowana kadra pracowników. Zaopatruje branże takie jak: pożarnictwo, rolnictwo, branża sportowa, techniczna oraz inne. Jego produkty spełniają normy europejskie, co potwierdzają uzyskane przez niego certyfikaty, m.in. certyfikat ISO 9001:2000.     Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego www.cnbop.pl   Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) jest działającym od 1972 roku ośrodkiem badawczym (obecnie instytutem badawczym) Państwowej Straży Pożarnej nadzorowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych. CNBOP - PIB posiada własne akredytowane laboratoria badawcze, w których wykonuje prace badawcze i naukowe dotyczące ochrony przeciwpożarowej  i ochrony ludności, w tym także w zakresie wyrobów, sprzętu i środków stosowanych przez jednostki straży pożarnych, a także w zakresie technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz tworzy analizy przyczyn powstawania pożarów. Instytut wykonuje także aprobaty techniczne, opinie, ekspertyzy, prace normalizacyjne, certyfikację wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej oraz certyfikację podmiotów wykonujących usługi w tym zakresie. Ofertę Instytutu dopełniają szkolenia specjalistyczne, organizowane konferencje i seminaria oraz działalność wydawnicza i profilaktyczna z wyżej wymienionego obszaru.     Centrum Naukowo-Badawcze Ratownictwa i Katastrof Piotr Wawrzaszek www.cnbrik.pl   Centrum Naukowo Badawcze Ratownictwa i Katastrof Piotr Wawrzaszek wykonuje prace badawcze na zlecenie przedsiębiorstw, zakładów pracy, instytucji, a także osób fizycznych. Opracowuje najnowsze technologie przemysłowe i rozwiązuje problemy dotyczące nowych technik ratowniczych, ekspertyz i doradztwa technicznego w zakresie ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności.     Delta Service www.deltaservice.com.pl   Delta Service posiada szeroką gamę sprzętu i urządzeń ratownictwa technicznego, chemicznego, ochrony środowiska oraz sprzętu i wyposażenia pożarniczego. Silną pozycją są hydrauliczne narzędzia ratownicze firmy Holmatro, detektory gazów toksycznych i wybuchowych firmy Industrial Scientific Corporation oraz aparaty oddechowe SCOTT. Większość współpracujących z nią producentów, tak jak i Delta Service, posiada certyfikat ISO 9001 oraz inne wymagane certyfikaty. Personel firmy przechodzi szkolenia u producentów, dzięki czemu wdraża nowe rozwiązania i tendencje rozwojowe z dziedziny ratownictwa i bezpieczeństwa na rynek Polski. Prowadzi także liczne szkolenia w zakresie konserwacji i obsługi zakupionych urządzeń. Zapewnia wysoko wykwalifikowany i profesjonalny serwis.     DGT www.dgt.pl   Specjalnością DGT jest konstrukcja i produkcja zintegrowanych systemów łączności dyspozytorskiej. Mają one zastosowanie na różnych rynkach, a ich cechą szczególną jest integracja używanych na danym obszarze przewodowych i radiowych środków łączności w jednolity system telekomunikacyjny. Drugą specjalnością jest projektowanie i rozwój systemów łączności specjalnej, przeznaczonych do organizacji polowych systemów łączności w wojsku, jak również tam, gdzie wymagana jest łączność w bardzo trudnych warunkach środowiskowych. Ofertę DGT uzupełniają dedykowane systemy rejestracji korespondencji telefonicznej, faksowej, modemowej i radiotelefonicznej, specjalizowane analizatory strumieni danych przesyłanych łączami światłowodowymi w sieciach operatorów stacjonarnych i komórkowych, a także urządzenia do budowy przewodowych i bezprzewodowych sieci dostępowych.     Fabryka Maszyn "Bumar-Koszalin" S.A. www.bumar.pl   Fabryka Maszyn "Bumar-Koszalin" S.A. specjalizuje się w produkcji podestów ruchomych, montowanych na różnego rodzaju podwoziach samochodowych oraz na przyczepkach. Dostarcza podnośniki dla straży pożarnej, zakładów energetycznych, firm komunalnych, stoczni oraz firm reklamowych. Firma pracuje w oparciu o wdrożone systemy jakości, zapewniające wysoką jakość wyrobów. Fabryka Maszyn "Bumar-Koszalin" S.A. nie tylko dysponuje potężnym potencjałem ludzkim, wzbogaconym o wykwalifikowaną kadrę inżynierów, ale także bogatym doświadczeniem zdobytym podczas 60-letniej praktyki.     Fire-Max Sp. z o.o. www.firemax.pl   FIRE - MAX Sp. z o.o. to lider na rynku sprzętu pożarniczego i ratowniczego w Polsce. Od 1991 roku dostarcza i serwisuje specjalistyczny sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej, wojska, policji i jednostek specjalnych. Obsługuje też dostawy korków uszczelniających dla branży wod-kan, siłowników hydraulicznych dla przemysłu oraz urządzeń manewrowych do wkolejania dla kolei, a także tramwajów. Fire-Max działa w oparciu o sieć własnych oddziałów, które zajmują się doradztwem, szkoleniami i usługami serwisowymi na terenie całego kraju. Aktywnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach rynku tj.: targach, konferencjach i warsztatach. Organizuje szkolenia i pokazy. Wydaje materiały szkoleniowe, katalogi informacyjne oraz czasopismo „Magazyn Fire-Max”. Posiada certyfikaty zarządzania jakością ISO 9001: 2008 i AQAP 2110:2009, Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE i spełnia wszystkie wymogi NATO w zakresie współpracy z wojskiem.     Gmina Lipowa www.lipowa.pl   Gmina Lipowa położona jest w otulinie Żywieckiego Parku Krajobrazowego, niedaleko Jeziora Żywieckiego, u podnóża masywu Skrzycznego (1257 m n.p.m.), najwyższego wzniesienia Beskidu Śląskiego. Latem można korzystać z licznych szlaków pieszych jak i rowerowych, które służą również do uprawy Nordic Walkingu. Trasy te prowadzą przez pełne uroku, malownicze tereny Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Dolina Zimnika jest doskonałym miejscem wypoczynku dla wszystkich turystów ceniących sobie ciszę i spokój. Wyznaczono tutaj ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną, przybliżającą spacerowiczom specyfikę tutejszej górskiej przyrody. Na terenie gminy znajduje się także Aquapark, który posiada atrakcje wodne dla turystów w każdym wieku.     HEWEA sp. z o.o. www.hewea.com   Hewea sp. z o.o. od 30 lat zajmuje się sprzedażą komponentów i urządzeń do pojazdów użytkowych. Jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń montowanych w pojazdach służb ratowniczych: żurawi przeładunkowych Fassi i wyciągarek hydraulicznych Runva, ma także bardzo bogatą ofertę elementów hydrauliki siłowej. Jest jedynym w Polsce dystrybutorem rotatorów (kombinacja holownika i dźwigu) firmy Boniface.     Instytut Badawczy Leśnictwa www.ibles.pl   Ochrona przeciwpożarowa lasu w Instytucie Badawczym Leśnictwa ma już ponad pięćdziesięcioletnią tradycję. Od początku swojego istnienia (1963 r.) jednostka, obecnie Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (LOPL), łączyła działalność naukową z praktyką. Dało to solidne podwaliny i praktycznie umożliwiło stworzenie od podstaw obecnie funkcjonującego systemu ochrony przeciwpożarowej lasu w Polsce. Tematyka działalności LOPL obejmuje m.in. prognozowanie i prowadzenie stałego monitoringu zagrożenia pożarowego lasu oraz nadzór nad siecią punktów prognostycznych, profilaktykę i podnoszenie odporności lasu na pożary, techniki i technologie gaszenia. Laboratorium realizuje prace odpowiadające przede wszystkim bieżącym potrzebom Lasów Państwowych, a ich wyniki są niezwłocznie wdrażane w życie. Bogate jest również doświadczenie jednostki we współpracy z zagranicą, czego wyrazem jest częsty udział w międzynarodowych projektach i konferencjach.     Kancelaria Adwokacka Jerzy Kolber www.adwokatkolber.pl   Kancelaria Adwokacka adwokata Jerzego Kolbera powstała po to, aby szukać najskuteczniejszych rozwiązań dla wszystkich Klientów działających w różnych branżach obrotu gospodarczego. Funkcjonując na rynku usług prawniczych od blisko 20 lat, wykształciliśmy skuteczny model kompleksowej obsługi prawnej. Współpracę opieramy na zaufaniu, zaangażowaniu i naszym najcenniejszym kapitale jakim jest doświadczenie. Specjalizujemy się zwłaszcza w prawie bankowym, ubezpieczeniowym, cywilnym, gospodarczym oraz karnym. Kancelaria skutecznie prowadzi postępowania windykacyjne w kraju jak i zagranicą.     KZWM Ogniochron S.A. www.ogniochron.eu   Wyroby Firmy KZWM OGNIOCHRON S.A. chronią i ratują mienie, a także ludzkie życie już od 60 lat. Ogniochron jest liderem na rynku podręcznego sprzętu gaśniczego w Polsce, znanym również w wielu krajach UE. Produkuje gaśnice, agregaty i urządzenia gaśnicze oraz motopompy pływające. Produkty firmy posiadają certyfikaty europejskie, są niezawodne, proste w obsłudze i skuteczne, dlatego od tylu lat niezłomnie służą każdemu człowiekowi.     Lontex Sp. z o.o. S.K. www.lontex.pl   LONTEX to bezpieczne i kompleksowe rozwiązania na drodze dla Ciebie i Twojej firmy. Z naszych usług korzysta rocznie kilkanaście tysięcy pojazdów, wykonujących zarobkowy przewóz osób i towarów. W 15 oddziałach wspiramy firmy z branży transportowej dostarczając im: tachografy, ogrzewania postojowe, klimatyzacje, windy samozaładowcze, ograniczniki prędkości, akumulatory, a także wszystkie możliwe części i materiały eksploatacyjne oraz najwyższej jakości usługi serwisowe. Będąc przedstawicielem takich firm jak VDO, Continental, Autokontrol, Webasto, Eberschprecher, Spal, Febi, Toll Collect, Loxa mamy dostęp do niezbędnej wiedzy, wykorzystywanej do sprawnego zarządzania flotą transportową. Nasze Akredytowane Laboratorium Wzorcujące zapewnia potwierdzenie spójności pomiarowej wyposażenia setek serwisów tachografów analogowych i cyfrowych w Polsce.     Lubawa S.A. www.lubawa.com.pl   Lubawa S.A. realizuje zamówienia dla służb mundurowych - wojska, policji, straży granicznej, straży pożarnej, sił specjalnych oraz na potrzeby funkcjonariuszy straży miejskiej i pracowników ochrony. Spółka jest uznanym, znaczącym i aktywnym uczestnikiem rynku także w branży produktów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony pracowników oraz produktów ratowniczych. Lubawa S.A. jest producentem szeroko pojętego wyposażenia indywidualnego żołnierza, zaawansowanych produktów dla ratownictwa lądowego i morskiego.     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile www.pwsz.pila.pl   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, powstała w 2000 r. prowadzi studia I stopnia na 12 kierunkach studiów licencjackich (ekonomia, politologia, praca socjalna, filologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, kosmetologia) i inżynierskich (budownictwo, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, transport). Działające w Uczelni Centrum Transferu Technologii świadczy usługi dla przedsiębiorstw w zakresie: badań i ekspertyz technicznych, projektowania, doradztwa proinnowacyjnego oraz szkoleń. Pracownicy Uczelni posiadają obszerną wiedzę i doświadczenie w tworzeniu i działaniu klastrów, udokumentowaną wieloma publikacjami oraz w tworzeniu projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczelnia stosuje wysokie standardy jakości kształcenia, badań naukowych i innowacyjnego rozwoju otoczenia społeczno-gospodarczego północnej Wielkopolski.     Politechnika Śląska - Wydział Transportu www.polsl.pl/Wydzialy/RT   Wydział Transportu powstał 1 września 2002 roku. Wydział kontynuuje proces kształcenia na kierunku transport, który Politechnika Śląska rozpoczęła w roku 1969. Początkowo studia prowadzono w Oddziale Transportowo-Komunikacyjnym Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. W roku 1971 powstał Instytut Transportu i Komunikacji, który pełnił funkcję wydziału. W roku 1978 utworzono Wydział Transportu, który istniał do roku1984, kiedy powołano Instytut Transportu (kierunkowy). W 1992 roku Instytut Transportu włączono w strukturę nowo utworzonego w Katowicach Wydziału Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania. Rozwój bazy dydaktycznej i naukowej oraz kadry stworzył warunki do ponownego utworzenia Wydziału Transportu w roku 2002. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.     Prof. dr hab. Jędrzej Krupiński www.izoo.krakow.pl   Prof. dr hab. Jędrzej Krupiński dr h.c., członek Ukraińskiej Akademii Nauk Rolniczych, specjalista z zakresu hodowli zwierząt. W latach 1987-2013 dyrektor Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego. Obecnie kierownik Działu Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt i Prezes Fundacji Patronus Animalium. Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy utworzony w 1950 r. należy do największych instytutów badawczych. Organem założycielskim jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytut jest jednostką kategorii A. Oprócz działalności naukowej prowadzi również szeroka działalność gospodarcza w Zakładach Doświadczalnych.     Rescue Magazine www.rescuemagazine.pl   Rescue Magazine to pierwszy w Polsce unikalny magazyn online poświęcony branży ratowniczej. Wartościowe wywiady i reportaże, relacje z targów i najciekawszych konferencje, jak również autorskie artykuły z redakcyjnych wizyt tworzą przejrzysty, spójny i nowoczesny przekaz. Czytelnicy mają możliwość poznania opinii uznanych autorytetów, chcących dzielić się swoim wieloletnim doświadczeniem z ratownikami będącymi na starcie swojej aktywności. Celem nadrzędnym jest wymiana doświadczeń i poglądów oraz dyskusja o zagadnieniach najistotniejszych dla szeroko pojętego ratownictwa. Nie skupiamy się tylko na jednej wybranej dziedzinie ratownictwa, ale umożliwiamy poznanie pracy, sprzętu ratowników wielu specjalizacji i informuje, na czym polegają ich zadania.Rescue Magazine efektywnie przyczynia się do ulepszania rozwiązań służących ratownictwu, podnoszenia jakości i zwiększania skuteczności działań ratowniczych.       Security Direct www.securitydirect.eu   Security Direct działa na zasadzie stowarzyszenia. Statutowymi celami stowarzyszenia są: informacja, promocja, edukacja, szkolenia i propagowanie standardów, zasad i rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo i pozwalających przewidzieć, rozpoznać, ocenić i prawidłowo reagować w sytuacjach kryzysowych rozumianych jako każde niepożądane zakłócenie stabilności stanu istniejącego.     Szkoła Główna Służby Pożarniczej www.sgsp.edu.pl   Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie jest publiczną uczelnią techniczną a także jednostką naukowo-badawczą nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostką organizacyjną PSP podległą Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej w zakresie realizacji zadań. Co warte podkreślenia – to jedyna uczelnia w Polsce kształcąca kadrę oficerską PSP oraz wiodąca placówka akademicka przygotowująca cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego. Misją Uczelni jest kreowanie wiedzy, jej rozpowszechnianie i wykorzystywanie na potrzeby dynamicznego rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kształtowania kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości przed tymi zagrożeniami oraz prowadzenie badań istotnie wzbogacających wiedzę z zakresu bezpieczeństwa obywateli. Działalność naukowo-dydaktyczna jest realizowana na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP) oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC).     Targi Kielce Exhibition & Congress Centre www.targikielce.pl   Targi Kielce, jeden z dwóch liderów targowych w Polsce, to 90 000 m2 powierzchni wystawienniczej, a w tym 36 000 m2 w 7 pawilonach wystawienniczych z nowoczesną infrastrukturą. Targi Kielce to rocznie ponad  221 000 zwiedzających i gości z blisko 60 krajów, 7 000 firm oraz 215 000 m2 wynajętej powierzchni wystawienniczej. W kalendarzu Targów Kielce jest ponad 70 wydarzeń – targów, wystaw i 700 konferencji oraz koncertów. W najnowocześniejszym w Polsce pawilonie wystawienniczym o powierzchni 5355 m2, możliwa jest organizacja kongresów i eventów dla 4500 osób. W sierpniu 2013 oddano do użytku nowe Centrum Kongresowe na ponad 1000 osób. W ramach rozbudowy powstał również parking wielopoziomowy na 480 samochodów oraz terminal wejściowy od strony zachodniej. Do Targów Kielce należy jedna trzecia udziału w polskim rynku targowym. Wśród organizatorów wystaw z Europy Środkowo – Wschodniej, kielecki ośrodek targowy znajduje się na drugiej pozycji pod względem liczby wystawców i wynajętej powierzchni, wyprzedzając HUNGEXPO Budapeszt, targi w Brnie czy Międzynarodowe Targi Kijów.     Ventus Communications sp. z o.o. www.ventus.pl   Polski integrator teleinformatyczny z wieloletnim doświadczeniem. Wdraża m.in. zintegrowany system komunikacyjny na bazie rozwiązania Cisco Instant Connect, łączący telefonię komórkową, stacjonarną i IP, łączność radiową (w tym użytkowników radiowych pracujących na różnych kanałach i w różnych systemach) oraz połączenia wideo. Wymagającym Klientom oferuje najbardziej zaawansowane, skalowalne i  wydajne radio typu MANET (Mobile Ad Hoc Networking) na świecie: Persistent Systems MPU 5 - PIERWSZE NA ŚWIECIE SMART-RADIO, zaprojektowane do tworzenia dynamicznych, niezawodnych i bezpiecznych sieci bezprzewodowych w dowolnym miejscu bez konieczności budowania dedykowanej  infrastruktury, z powodzeniem wykorzystywane m. in. przez służby w Stanach Zjednoczonych. Oferuje usługi projektowania, wykonawstwa, serwisu i doradztwa w zakresie sieci teleinformatycznych, bezpieczeństwa IT, zunifikowanej komunikacji i datacenter, a także sprzedaż, instalację i serwis urządzeń teleinformatycznych i oprogramowania.     Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych Sp. z o.o. S.K. www.wiss.com.pl   WISS jest jednym z wiodących na świecie producentów samochodów specjalnych oraz sprzętu przeciwpożarowego, przeznaczonych dla straży pożarnej, wojska, policji oraz służb cywilnych. W swojej ofercie firma posiada: pojazdy pożarnicze, ratownicze, lotniskowe, ratownictwa technicznego, miotacze wody, specjalistyczne kontenery, przyczepy, a także podnośniki montażowe i pożarnicze oraz pompy.     Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A. www.wisniowski.pl   WIŚNIOWSKI – bramy, drzwi, ogrodzenia - produkowane są z pasją od 25 lat. Marka WIŚNIOWSKI pochodzi od nazwiska jej Założyciela i Właściciela – Andrzeja Wiśniowskiego. Jego marzenie o funkcjonalnych, zdalnie sterowanych bramach dało początek tej historii. Dziś na ponad 80 000 m2 powierzchni wytwarzane są setki tysięcy produktów rocznie. Dzięki zaawansowanym technologiom, sprawdzonym materiałom i własnej, innowacyjnej myśli technicznej firma WIŚNIOWSKI daje Klientom pewność dobrego wyboru. Potwierdzeniem jakości produkcji jest Certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania w oparciu o normę Jakości PN-EN ISO 9001:2008 oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy OHSAS 18001:2007. To zobowiązanie do ciągłego doskonalenia procesów i produktów. Wieloletnie doświadczenie daje gwarancję stabilności i odpowiedzialności za produkt w całym cyklu jego życia. To również promesa najwyższej jakości i bezpieczeństwa użytkowania bram, drzwi i ogrodzeń marki Wiśniowski.     Wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe www.wopr.pl   Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym stowarzyszeniem zrzeszającym ok. 75.000 ratowników na terenie całego kraju. Swoimi działaniami chroni osoby przebywające na obszarach wodnych. Nie tylko czuwa nad bezpieczeństwem ludzi, ale także ratuje życie i mienie.     Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof Józefa Kosackiego www.witi.wroc.pl   Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej (WITI) im. profesora Józefa Kosackiego we Wrocławiu, którego rodowód sięga roku 1927, jest ważnym elementem naukowo-badawczym i wdrożeniowym trwale wpisanym w funkcjonowanie wojsk inżynieryjnych. Wykonuje istotne prace dla funkcjonowania państwa i wojska. Prowadzi badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe.     Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej www.wsb.edu.pl   Wyższa Szkoła Biznesu to uczelnia, która znalazła się wśród najlepszych uczelni w Polsce. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej uzyskał kategorię A w wyniku kompleksowej oceny działalności naukowej i  badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. O renomie i jakości kształcenia świadczą również nagrody i wyróżnienia, które otrzymała Uczelnia. WSB została odznaczona Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Została również uhonorowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej Srebrnym Medalem Jana Masaryka, przyznanym za aktywny wkład w rozwój współpracy z wyższymi uczelniami w Republice Czeskiej.     Zakład doświadczalny instytutu zootechniki i państwowego instytutu badawczego zdgrodziec.edu.pl   Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Grodźcu może poszczycić się szerokimi osiągnięciami naukowymi, m.in.: wytworzeniem polskiej owcy górskiej, która w roku 1952 została uznana za rasę, odmiany rasowej owcy długowełnistej w typie pogórza oraz doskonaleniem cech użytkowych krów rasy polskiej czerwonej oraz czerwono-białej. Do ostatnich osiągnięć zaliczyć należy udział w badaniach z zakresu biotechnologii, dotyczących uzyskania transgenicznych świń na drodze mikroiniekcji egzogennego dna. Efektem prac było przyjście na świat w odchowanie w chlewni w Kostkowicach pierwszego transgenicznego knurka, posiadającego wbudowany gen, który docelowo ma znieść międzygatunkową barierę immunologiczną. Osiągnięcie to jest kolosalnym krokiem na drodze do przeszczepiania ludziom organów zwierzęcych.     Nowe Technologie www.klasterratownictwa.eu   Nowe technologie Sp. z o.o. - pełnią rolę Koordynatora Klastra, powołanego pod nazwą: "Klaster Ratownictwa, Bezpieczeństwa, Ochrony Ludności i Środowiska Naturalnego".    
 
 
KLASTER
RATOWNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA
OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA NATURALNEGO
BIURO KOORDYNATORA KLASTRA
NOWE TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 313
43-300 Bielsko-Biała, Polska

tel./fax: +48 (33) 845 90 92
info@klasterratownictwa.pl
Koordynator Klastra
Zbigniew Chrzanowskitel.: +48 609 367 830
z.chrzanowski@klasterratownictwa.pl
 
 
Klaster Ratownictwa, Bezpieczeństwa Ochrony Ludności i Środowiska Naturalnego 2014-2015.
Aby otrzymywać od nas najświeższe informacje,
proszę dodać swój adres email do listy newsletter-a.